Mijn meest recente project (afgerond oktober 2015): een pantseraffuit (“pantserkoepel”) voor kanon van 15cM L24.

Het fort bij Velsen (Stelling van Amsterdam) was uitgerust met drie van deze koepels. Één is (in incomplete staat) ter plaatste nog aanwezig in het voorgebouw van het deels gesloopte fort. Een ander exemplaar is verschroot. Het derde kanon staat momenteel op het terrain van het militair museum in Soesterberg te wachten om gerestaureerd te worden.

Ik heb er naar gestreefd om het model zo waarheidsgetrouw (“historich correct”) mogelijk na te tekenen. Ik denk dat ik hier vrij goed in geslaagd ben, al blijven er een aantal details waarover ik te weinig informatie heb kunnen vinden; Helaas zijn er van deze pantserkoepel bijzonder weinig tekeningen of historische afbeeldingen; mij is slechts één zijaanzicht bekend (afgebeeld in “Duurzame en tijdelijke versterkingskunst”). Gelukkig kwam ik bij aanvang van dit project in contact met Jaap de Zee, die mij een aantal foto’s van het interieur van de koepel toestuurde die hij genomen had eind jaren zeventig, net vóór en tijdens de sloop van het hoofdgebouw van het fort. Op deze foto’s waren allerlei interessante details te ontdekken over het kanon en het interieur van de koepel, waar ik anders naar had moeten gokken.

In die situaties waar noch de tekening, noch historische of hedendaagse foto’s uitkomst boden, heb ik mij gebaseerd op de pantseraffuiten voor kanon van 10cm die de firma Krupp rond diezelfde tijd heeft geïnstalleerd in de forten rond Metz en Thionville. Redelijk intacte (resp. gerestaureerde) exemplaren hiervan zijn nog te zien in de Feste Wagner en de Feste Obergentringen/Guentrange.

Model + render: Blender Cycles

Pantseraffuit 15cm L24 camera1b

Pantseraffuit 15cm L24 camera3

Pantseraffuit 15cm L24 camera1

Pantseraffuit 15cm L24

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie