Begin 2016 heb ik samen met Dirk de Groot een bezoek gebracht aan het fort bij Vechten. Doel was het bezoeken van enkele van de flankbatterijen op het fort, om een goede setting te bepalen voor mijn eerder getekende model van een houwitser van 15 cM. glad VM.

Op het fort bij Vechten -het reduit even buiten beschouwing gelaten- zijn twee typen flankbatterijen gebouwd: batterijen die naar voren schieten (dus richting de meest waarschijnlijke aanvalszijde) en batterijen waarvan het geschut de gracht naar achteren flankeerde (reversvuur). Uiteraard waren de naar voren gerichte kazematten het meest kwetsbaar; het schietgat werd daarom aan de buitenzijde voorzien van een extra overkluizing, waarna het geheel werd aangeduid als ‘Reiche-kazemat’ (genoemd naar de gelijknamige Duitse vestingbouwer. Deze voorwaarts vurende kazemat is het type dat ik besloten heb te gebruiken voor mijn model.

Tijdens het tekenen ontstond enige discussie tussen Jaap de Zee, Dirk en mijzelf over de vraag of het geschut in de flankbatterijen nu wel of niet opgesteld stond op een houten bedding. Belangrijkste argument dat pleit vóór een houten bedding, was dat het affuit als gevolg van de terugslag bij het afvuren de vloer flink zou beschadigen, en bovendien door de oneffenheden in de bakstenen vloer oncontroleerbaar omhoog/opzij zou kunnen springen en dus een gevaar voor de bediening zou kunnen opleveren. Dirk kwam echter met de tegenargumenten dat er geen sporen terug te vinden waren van een houten bedding (terwijl dat bijv. in het reduit wel zo is) en dat bovendien de lading (en dus de terugslag) relatief beperkt was omdat alleen met kartetsen geschoten werd.

Persoonlijk lijkt mij de situatie mét houten bedding het meest waarschijnlijk, dus die heb ik als uitgangspunt genomen. Dat de tekening bovendien visueel wat aantrekelijker was door het toevoegen van de bedding, was een leuk bonuspunt (maar niet doorslaggevend). Maar bij wijze van oer-hollands poldercompromis, heb in van de belangrijkste camerastandpunt twee versies gemaakt: 1x mét en 1x zonder bedding. Zo kan eenieder die situatie kiezen die hem/haar met meest waarschijnlijk lijkt!

Om de kazemat verder aan te kleden heb ik een aantal typische attributen getekend die horen bij de bediening van de houwitser zoals

  • wisscher met houten emmer
  • aanzetter
  • lepel
  • aftrekker
  • beurston
  • twee blikken om buskruit in te bewaren

Met dank aan Dirk de Groot voor het verschaffen van een aantal nuttige afbeeldingen en tekeningen!

 

*** Update November 2018 ***

Één compleet nieuwe render toegevoegd, en één render opnieuw gemaakt met sterkere belichting. Beide afbeeldingen zijn gemaakt op verzoek van een vrijwilliger van het Waterliniemuseum en zijn bedoeld voor een nog te vervaardigen informatiebord dat in deze kazemat (gebouw E) zal worden opgehangen.

 

15 cM Flank Howitser in Casemate E (Fort by Vechten)

Early 2016, I visited Fort by Vechten together with renowned Waterline researcher Dirk de Groot.  Purpose of this visit was to inspect some of the flanking casemates of this fort, in order to determine the best setting for a scene with my recently completed model of a 15cm smoothbore howitzer. Fort by Vechten was build as a mixture between a bastioned and a polygonal fortress. Its moats are flanked by howitzers in casemates. The forward facing casemates (i.e. firing in the most likely direction of attack) were the most vulnerable; Their embrasures were reinforced with strong buttresses between the individual gunports and an overhanging roof (“Reiche casemate”).

Whether or not the gun in the casemate was emplaced on a wooden plank platform or directly on the brick floor is not entirely clear; in the reduit of Fort Vechten, we can clearly see an imprint of the heavy wooden planks on the brick floor. However, in the flanking casemates that we inspected, there’s no imprint visible.

Around the gun carriage a couple of typical tools are visible that are needed for operating this howitser (sponge with wooden bucket, scraper, rammer, budge barrel and two brass gunpowder boxes). 

Special thanks to Dirk de Groot for providing essential background information and drawings. 

 

*** Update November 2018 *** 

One new render made and one render completely re-rendered with more stronger lights. Both renders were made at the request of a volunteer from the “Waterline Museum” and will be used for an interpretive panel that is meant to be placed in this flank casemate on fort by Vechten. 

 

 

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie