Kanon van 15 cM Kort

Fabrikant: Geschutgieterij Den Haag (vanaf 1887: Artillerie Inrichtingen)
Beproefd: 1886-1887
Ingevoerd bij de Vestingartillerie: 1888
Materiaal: Hardbrons (ook wel ‘Staalbrons’ genoemd)
Gewicht van de vuurmond: 1291 KG.
Affuit: Gewijzigd affuit van 12 cM. L.A.
Opstelling: vooral in het tussenterrein, incidenteel ook op een fort.

Taak:

  1. Met granaten batterijen tot zwijgen te brengen op afstanden tot 3500 M.
  2. Met granaatkartetsen het bedienen van de vuurmonden in batterijen te verhinderen tot 3000 M.
  3. De opstelling van geschut en troepen achter hooge dijken tot op afstanden van 4500 M. door middel van granaatkartetvuur onhoudbaar te maken
  4. Desvereischt, bij gemis aan lange zware kanonnen, parken enz. in het vóórterrein met goed gevolg met granaten tot op 4500 M. te beschieten.

Het kanon van 15 cM. Kort was aanzienlijk lichter dan het stalen Krupp kanon van 15 cM. Dit maakte dat het stuk makkelijk(er) te verplaatsen was. Bijkomend voordeel bij verplaatsen van een batterij, was dat de vuurmond ook bij vervoer op grotere afstanden gewoon in de tappannen kon blijven rusten. Dit in tegenstelling tot de lange kanonnen van 12 cM. en 15 cM. waarbij de vuurmond eerst verplaatst moest worden naar de lager op het affuit geplaatste mars-tappannen.

Door de gekromde baan van het korte kanon konden ook doelen beschoten werden die gedekt stonden opgesteld achter een dijk of boerderij.
Door het stugge affuit had het stuk de neiging om na elk schot een flink stuk naar achteren te rollen. Om de terugloop op te vangen werden doorgaans hoge wiggen achter de wielen geplaatst. Bij plaatsing in een (semi-)permanente opstelling, kon het stuk d.m.v. een hydraulische reminrichting met de bedding verbonden worden, wat de terugloop aanzienlijk beperkte.

Bronze ‘Short’ 15cM Gun

Manufacturer: Artillery Foundry The Hague
Gun trials: 1886-1887
Introduced into service (Fortress Artillery): 1888
Material: Hard bronze (A.k.a ‘Steel bronze’)
Weight of gun barrel: 1291 KG.
Carriage: Modified carriage for the 12 cM. L.A. Fortress gun
Positioning: Mainly in the interval between the forts of the waterlines.

Purpose/Task:

  1. Use shells against enemy batteries at ranges up to 3500 M.
  2. Impede the operation of enemy guns by engaging the gun crews with shrapnel at ranges up to 3000 M.
  3. Use shrapnel at ranges up to 4500 M to make enemy gun position untenable and engage troops taking shelter behind high dykes
  4. If needed, due to a shortage of long guns, use common shell against targets at ranges up to 4500 M.

The bronze ‘short’ 15 cM. fortress gun was considerable lighter than the ‘long’ steel 15 cM. Krupp gun. This made it easier to move. Additional advantage was that when a battery had to be moved over longer distances, the guns could be transported without lifting the barrel from the trunnion plates. In comparison, the ‘long’ (and heavier) 12 or 15cm guns could only be redeployed to an other emplacement after the gun barrel was lifted and lowered to a special ‘travel’ position (thus lowering the centre of gravity). A tedious procedure that obviously severely hampered the mobility of these guns.

Due to the curved trajectory, the 15cM ‘short’ gun could engage targets positioned behind a dike or farmhouse. As this gun had no integrated recoil recuperating or brake system, wooden wedges had to be placed behind the wheels. When emplaced in a (semi-)permanent position, the gun could be connected to the firing platform by a hydraulic recoil brake, which drastically reduced the recoil.

WW1: Nevenbatterij bij Fort Sabrina

Onderstaande afbeeldingen zijn geïnspireerd op een serie foto’s van een batterij (2 stukken) met dit type geschut die tijdens WOI tegen de dijk naast fort Sabina was aangelegd. De draden boven de emplacementen konden gebruikt worden om de positie te camoufleren.

WW1: battery at Fort Sabrina

The images below are inspired on a set of photographs of a gun battery (2 pieces) that was located during WWI next to Fort Sabina. The wires above the emplacement could be used to camouflage the position.

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s